Garanti

Alle nye maskiner kommer med fabriksgaranti:

Garanti varierer afhængigt af mærker og modeller, tjek detaljer med vores sælger.

Nogle brugte minearbejdere kommer med fabriksgarantier, tjek detaljer med vores sælger.

Reparationer

I løbet af garantiperioden forpligter vi os til at reparere eller ud fra vores eget skøn at erstatte et defekt produkt med en identisk eller lignende (f.eks. nyere) version af produktet, medmindre defekten var et resultat af garantibegrænsninger.

Omkostningerne i forbindelse med returnering af produktet, delen eller komponenten til vores servicebehandlingsanlæg skal bæres af produktets ejer.Hvis produktet, delen eller komponenten returneres uforsikret, påtager du dig alle risici for tab eller beskadigelse under forsendelsen.

 

Tag kontakt